Регистрация на безплатен потребител
(полетата отбелязани с * са задължителни)
*Име на лице
*Област *Потребителско име *Парола *(потвърждение)
Адрес Пощенски код
Телефон *Електронна поща

Цел на регистрация
(полетата от избраната цел на регистрация са задължителни)
 
Вид дело Номер Година
По описа на

Адвокатска колегия Личен номер
Административен орган / Юридическо лице
Пояснителен текст
код за проверка Код за проверка

(буквите се въвеждат на кирилица, без значение малки или главни)

Условия за регистрация и ползване
(съгласието с условията е задължително)
 
  1. Попълнете полетата с верни данни за себе си. В случай, че посочите неверни данни, администраторът си запазва правото да прекрати Вашата регистрация и да спре предоставянето на ползваните от Вас услуги.
  2. С бутон "Регистрация", Абонатът извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с Условията за ползване на уеб портала и се задължава да ги спазва.
  3. Абонатът се задължава да не се представя за друго лице или представител на юридическо или физическо лице, които не е оправомощен да представлява.
  4. Абонатът се задължава да не разпространява (освен на заинтересованите страни по делата) информация получена от уеб портала.
  5. Абонатът се задължава да не нарушава чужди имуществени или неимуществени права.
  6. Абонатът се задължава да не извършва злоумишлени действия.
  7. Абонатът се задължава да спазва действащото българско законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Условия, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.